Practica Hyperion

slider 2
slider 2
hypok
hyp 1
previous arrow
next arrow

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Consta in derularea de stagii de practica pentru studenti in sectoare economice cu potential competitiv si de specializare inteligenta SNC/SNCDI, in vederea dobandirii de noi competente aplicative si insertiei pe piata muncii.

Proiectul contribuie la:

 • realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020, care urmareste dezvoltarea Capitalului uman al Romaniei prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate
 • realizarea scopului AP6 – Educatie si competente, Obiectiv tematic 10 – Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:     

 • OS1 – Incheierea de parteneriate sustenabile universitate-organizatii din domenii SNC/SNCDI pentru derularea de stagii de practica de catre studenti
 • OS2 – Crearea unui sistem de informare coordonata bidirectional universitate – mediu de afaceri pentru sprijirea studentilor in vederea integrarii pe piata muncii si satisfacerea nevoilor de ocupare a angajatorilor.
 • OS3 – Organizarea si derularea de stagii de practica pentru studenti la partenerii din sectoare economice SNC/SNCDI
 • OS4 – Consilierea si orientarea profesionala a studentilor din grupul tinta in vederea alegerii si dezvoltarii unei cariere, identificarii unui loc de munca si finalizarii/continuarii studiilor
 • OS5 – Infiintarea si utilizarea de intreprinderi simulate pentru invatarea practica si dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul studentilor prin organizarea de competitii de Intreprinderi Simulate
 • OS6 – Monitorizarea, implementarea proiectului, informare-diseminare si derularea achizitiilor (24 luni)

REZULTATELE PROIECTULUI

 • R1 – 44 Parteneriate de practica incheiate intre universitatea beneficiar si organizatii din mediul economic din sectoarele SNC/SNCDI
 • R2- o sectiune pe site-ul proiectului dedicata realizarii sistemului de informare coordonata bidirectional
 • R3 – stagii de practica organizate pentru 325 studenti membri ai grupului tinta
 • R4 – 325 studenti membri ai grupului tinta consiliati si orientati profesional
 • R5 – 65 Intreprinderi simulate infiintate si utilizate pentru stagii in cadrul proiectului simulate; – completarea caietelor de practica de catre studenti, sub supravegherea tutorilor de practica, privind activitatile derulate in fiecare zi.
 • R6 – 2 competitii pe teme de antreprenoriat si intreprinderi simulate organizate in cadrul proiectului
 • R7 – 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate si achizitii

NEVOI IDENTIFICATE:

 • nevoia studentilor de a desfasura stagii de practica reale la parteneri din mediul de afaceri
 • nevoia de a crea in cadrul unitatilor de invatamant superior medii de practica – dotari, laboratoare in care studentii sa continue practica inceputa in cadrul proiectului, infrastructuri de care sa beneficieze si generatiile viitoare
 • nevoia de a se certifica/ finaliza studiile in urma participarii la proiect si a practicii efectuate
 • nevoia studentilor de a fi consiliati si orientati in cariera, de a fi sprijiniti de catre profesionisti sa isi realizeze un plan de cariera
 • nevoia de a crea parteneriate viabile intre institutiile de invatamant superior si societati comerciale din sectoarele competitive SNC/SNCDI
 • nevoia crearii unui sistem bidirectional de informare: de la companii/sectorul privat către reţeaua unităţilor de învăţământ superior public si privat privind nevoile lor de instruire, precum şi de la universitati către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel national/regional /local
 • nevoia de instruire practica pentru dobandirea de competente de catre viitorii membri ai grupului tinta, atat in mediul de afaceri cat si utilizand instrumente virtuale precum platformele electronice si intreprinderile simulate
 • nevoia tinerilor absolventi de a-si gasi un loc de munca dupa finalizarea studiilor universitare
 • nevoia de a se specializa in alte domenii adiacente si complementare si de a continua formarea pe tot parcursul vietii
 • nevoia de aliniere a programelor de educatie tertiara universitara la cerintele pietei muncii
 • In egala masura, proiectul se adreseaza si nevoilor angajatorilor din sectoarele SNC/SNCDI care se confrunta cu lipsa unor angajati calificati in domeniile de interes pentru piata muncii.
 • Prin intermediul programelor de practica desfasurate in proiect, in baza parteneriatelor de practica, respectivele firme isi vor putea recruta viitori angajati tineri si competenti pregatiti practic din randul participantilor la stagiile de practica.
 • Un plus si pentru angajatori care, pe langa faptul ca isi formeaza o baza de date cu tineri din care sa isi selecteze viitorii angajati, vor directiona resursele spre pregatirea acestora, in locul cheltuielilor cu recrutarea si selectia de pe piata si cu formarea/reconversia profesionala a noilor angajati.

Efectele pozitive pe termen lung ce se vor inregistra in urma realizarii obiectivelor proiectului:

 • studenti mai bine pregatiti in domeniile SNC/SNCDI, mai competenti in ceea ce priveste activitatea practica si aplicativa
 • corelarea ofertei educationale universitare cu cerintele pietei muncii
 • dezvoltare de parteneriate pe termen lung intre institutia de educatie din care provine grupul tinta si reprezentanti ai mediului economic din sectoarele SNC/SNCDI pentru derularea de stagii de invatare la locul de munca
 • studenti consiliati si orientati profesional si care vor avea setat un plan de cariera

VALOAREA ADAUGATA A PROIECTULUI, CONSTA IN:

 • 325 studenti mai bine pregatiti in urma participarii la stagii de practica
 • 235(72.31%) studenti care dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant in cadrul proiectului
 • 127(39.08%) studenti care isi gasesc un loc de munca in urma efectuarii programelor de practica
 • 36(11.08%)studenti care isi continua studiile dupa finalizarea stagiilor de practica
 • 44 parteneriate intre institutia de invatamant si angajatori/organizatii din sectoare relevante, din care peste 50% vor excede cel putin 1 an universitar in cadrul proiectului
 • 65 intreprinderi simulate infiintate in cadrul proiectului
 •