Practica Hyperion

Specializări de studiu pentru studenti

Universitatea Hyperion din Bucuresti:

Afaceri Internationale https://econ.hyperion.ro/ai

Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.

Domenii de calificare: a) Competente cognitive: sa cunoasca in profunzime metodologia de cercetare a pietei internationale,sa inteleaga strategiile si politicile de marketing la nivel international , sa cunoasca oportunitatile si riscurile in afacerile internationale si principalele teorii economice. b) Competente aplicativ-practice (instrumental-operationale): sa fie capabil de a negocia, contracta si derula afaceri internationale, sa fie capabil de a aplica uzantele internationale in afaceri, de a corela cunostinte similare dobandite pe parcursul traseului de studii, de a redacta documente specifice afacerilor internationale, de a identifica si de a utiliza noi surse de informatii necesare pentru rezolvarea unor probleme noi si capacitatea de a aplica creativ, in situatii profesionale diverse, cunostintele dobandite. c) Competente de comunicare si relationale: sa fie capabil de a coordona si comunica eficient cu membrii unei echipe in cel putin 2 limbi straine si sa se adapteze la conditiile muncii in echipa.

Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Management https://econ.hyperion.ro/man

Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna

Domenii de calificare: Competente generale MANAGEMENT: – Cunoasterea, intelegerea si utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor fundamentale de investigare si prospectare specifice economiei. – Explicarea si interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, starilor si tendintelor specifice activitatii la nivel micro- si macroeconomic in contexte specifice societatii bazate pe cunoastere. – Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii cantitative si calitative referitoare la o problema definita. – Analiza de stari si situatii si asumarea de responsabilitati pentru a rezolva probleme, a comunica si a demonstra rezultatele propriei activitati. – Capacitatea de a lucra independent sau in echipa pentru rezolvarea de probleme in contexte profesionale definite. – Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrari, procesarea de informatii si accesarea de baze de date specifice activitatii din diferitele structuri organizationale. – Comunicarea verbala si scrisa in scop profesional in cel putin o limba de circulatie internationala. – Titularul unei diplome de licenta in stiinte economice care poseda un certificat de absolvire a modulului de pregatire pedagogica are capacitatea de a preda elevilor din ciclul gimnazial cunostinte specifice modului economic de gandire si actiune. Competente de specialitate al programului de studiu MANAGEMENT: – Cunoasterea, intelegerea si utilizarea contextuala a conceptelor manageriale specifice economiei concurentiale. – Evaluarea, interpretarea si explicarea intr-o viziune integratoare a fenomenelor si tendintelor constatate in dezvoltarea organizatiilor. – Aplicarea eficienta a metodelor, instrumentelor si tehnicilor manageriale la specificul realitatilor economico-sociale si al tipului comportamental al firmei in domenii specifice functiei de vanzare, functiei de cumparare, functiei de cercetare-dezvoltare, functiei de coordonare de proces de fabricatie, functiei de resurse umane etc. – Utilizarea in beneficiul organizatiei a cunostintelor si abilitatilor pentru reducerea riscurilor si valorificarea avantajelor mediului concurential.

Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Contabilitate si Informatica de Gestiune https://econ.hyperion.ro/cig

Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.

Domenii de calificare: 1. Identificarea documentelor de evidenta operativa ca surse de inregistrare contabila 2.1 Clasificarea tipurilor de intreprinderi ca unitati de organizare a contabilitatii 3.1 Identificarea si descrierea elementelor patrimoniale 3.2 Gruparea elementelor patrimoniale in structuri de activ si de pasiv 3.3 Evaluarea elementelor patrimoniale 3.4 Descrierea procedeelor specifice metodei contabilitatii 3.5 Identificarea principiilor contabilitatii 4. Explicarea structurii bilantului, echilibrului bilantier, tipurilor de modificari bilantiere 5. Recunoasterea mijloacelor si a surselor economice 6.1 Identificarea elementelor contului si descrierea regulilor de functionare a conturilor 6.2 Stabilirea corespondentei conturilor pe baza analizei contabile 6.3 Inregistrarea operatiilor economico-financiare utilizand analiza contabila 6.4 Identificarea asemanarilor si deosebirilor intre bilant si cont 6.5 Utilizarea planului de conturi

Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Finante si Banci https://econ.hyperion.ro/fb/despre-finante-si-banci

Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.

Domenii de calificar: capacitatea de aplicare cognitiva si profesionala a conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul financiar bancar -¢ dezvoltarea capacitatii de sintetizare si interpretare a informatiilor specifice finantelor si de rezolvare a unor probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile; -¢ capacitatea de analiza independenta a unor probleme specifice specializarii finante banci si capacitatea de a comunica si demonstra solutiile alese; -¢ capacitatea de a evalua probleme complexe de contabilitate si de a comunica in mod demonstrativ rezultatele evaluarii proprii; -¢ dobandirea spirititului de initiativa in analiza si rezolvarea de probleme de finate si banci; -¢ utilizarea calculatorului in lucrari specifice specializarii Finante Banci; -¢ prelucrarea si gestionarea informatiilor financiar-bancare; -¢ executarea de operatiuni specifice institutiilor financiare, bancare, aburselor de valori si a altor institutii financiare; -¢ coordonarea unor echipe care efectueaza activitati de control financiar-bancar; -¢ participarea in echipa la proiectarea si executarea unor programe specifice sectorului financiar-bancar; -¢ abilitati de utilizare a instrumentarului statistico-matematic;

Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Economia Turismului, Comertului si Serviciilor https://econ.hyperion.ro/ects

Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.

Domenii de calificare:  Prelucrarea si analiza preliminara a informatiilor din domeniul comertului, turismului si serviciilor in scopul fundamentarii deciziilor de catre manageri; -¢ Cunoasterea particularitatilor activitatilor din domeniul serviciilor; -¢ Capacitatea de a utiliza eficient metodele si tehnicile de executie specifice domeniului comertului, turismului si serviciilor; -¢ Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate a investitiilor pentru afaceri in domeniul comertului, turismului si serviciilor precum si a planurilor, programelor si procedurilor de indeplinirea acestora in conditii de eficienta; -¢ Capacitatea de a intelege, interpreta si valorifica prin propuneri concrete tendintele conjuncturale din domeniul comertului, turismului si serviciilor; -¢ Capacitatea de a comunica in mod demonstrat rezultatele propriilor evaluari legate de domeniul comertului, turismului si serviciilor; -¢ Capacitatea de intelegere si sustinere argumentata a intereselor activitatii pe care o reprezinta in relatiile cu oameni de afaceri, clienti si alte categorii de factori implicati direct sau indirect in afaceri; -¢ Participarea la organizarea activitatii legate de participarea la targuri si expozitii in domeniul comertului, turismului si serviciilor; -¢ Abilitati de relationare cu clientul in calitate de agent turism: interfata cu clientul (ofera informatii, alcatuieste documentatie primara, asistenta turistica, utilizare PC); -¢ Executarea activitatilor legate de gestiunea hoteliera: (alcatuieste documentatie primara, contact clienti, utilizare PC); -¢ Executarea de activitati specifice in calitate de agent de comert: (alcatuieste documentatie primara, sef raion/etaj, coordonare activitate depozit, economist executant in compartimentele aprovizionare/desfacere din intreprinderi necomerciale, utilizare PC); -¢ Urmarirea, monitorizarea si gestionarea portofoliului de produse in calitate de responsabil grupa de produse in mari unitati comerciale.

Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: https://www.utcluj.ro/

Masuratori Terestre si Cadastru

Diploma acordată: Inginer

Durata studiilor: 4 ani

Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență

Misiunea programului de studii constă în formarea de specialiști care folosind ultimile tehnologii din domeniu să asigure realizarea de hărți, planuri, documentații, reprezentări grafice și rapoarte specifice la nivelul teritoriului național, acestea fiind necesare pentru întregul domeniu al construcțiilor. De asemenea în responsabilitatea lor intră determinarea poziției obiectelor în spațiu, determinarea caracteristicilor geometrice ale lucrărilor inginerești aflate pe/sub suprafața terestră, trasarea, măsurarea și urmărirea comportării construcțiilor în timp.

În același timp programul de studiu pregatește specialiști pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS) precum și modul de  colectare, analizare, vizualizare  și stocare a datelor în cadrul acestor sisteme.

 Obiectivele programului de studii sunt:

 • Cunoașterea tuturor tehnologiilor necesare pentru realizarea ridicărilor topografice, a lucrărilor de planimetrie și nivelment;
 • Abilităţi de reprezentare în 2D şi 3D, precum şi de graficǎ tehnicǎ;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de lucru cu sistemul de operare Windows, Excel. Abilităţi de lucru cu programe dedicate lucrărilor de măsurători terestre și cadastru, ex. Mapsys, Autocad, etc ;
 • Crearea, analiza și managementul datelor geodezice și cadastrale;
 • Dobândirea de cunoștințe necesare pentru monitorizarea comportării construcțiilor, precum și pentru monitorizarea și automatizarea măsurătorilor terestre;
 • Cunoașterea noțiunilor de teledetecție și fotogrammetrie digitală;
 • Evaluarea din punct de vedere geodezic și monitorizarea alunecărilor de teren;
 • Dobândirea cunoștințelor necesare pentru proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale geografice (GIS);
 • Participarea la elaborarea de soluții tehnice pentru asigurarea stabilității versanților și a unor obiective industriale cu destinații diferite.

Constructii Civile, Industriale si Agricole

Constructii Civile, Industriale și Agricole (domeniul de studii Inginerie civilă) este specializarea cea mai veche, prezentă încă de la înființarea facultății. Anual multi de tineri primesc diploma de inginer constructor urmând acest program de studiu de tradiție. Sunt specializați în proiectarea complexă a clădirilor din punct de vedere ingineresc, alcătuirea și calculul structurilor de rezistență utilizând cele mai moderne metode de calcul, evaluarea confortului acustic și termic in clădiri, execuția clădirilor și managementul lucrărilor de construcții. Absolvenții noștri ne reprezintă cu mândrie în cele mai mari birouri de proiectare din țară și în șantierele obiectivelor majore de investiții.

Constructii Civile, Industriale si Agricole (Eng)

Constructii Civile, Industriale și Agricole (domeniul de studii Inginerie civilă) in limba engleza, este specializarea cea mai veche, prezentă încă de la înființarea facultății. Anual multi de tineri primesc diploma de inginer constructor urmând acest program de studiu de tradiție. Sunt specializați în proiectarea complexă a clădirilor din punct de vedere ingineresc, alcătuirea și calculul structurilor de rezistență utilizând cele mai moderne metode de calcul, evaluarea confortului acustic și termic in clădiri, execuția clădirilor și managementul lucrărilor de construcții. Absolvenții noștri ne reprezintă cu mândrie în cele mai mari birouri de proiectare din țară și stainatate, în șantierele obiectivelor majore de investiții.

Ingineria si Managementul Calitatii

Domeniul de licenta : Inginerie industriala • Durata studiilor : 4 ani (8 semestre) (240 de credite ECTS). • Forma de invatamant : cu frecventa

Competente Studenții dobândesc competențe în proiectarea, elaborarea documentelor necesare și implementarea sistemului de management al calității; configurarea, realizarea, programarea, și exploatarea asistată a sistemelor de fabricație, proiectarea sistemului de management integrat, utilizarea standardelor din domeniul calitate – securitate – mediu, precum și stabilirea metodelor de evaluare, analiză și îmbunătățire a calității produselor, proceselor și sistemelor de management, precum și analiza fiabilității produselor și a capabilității proceselor în condițiile unei dezvoltări durabile. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei industriale.

Perspective după finalizarea studiilor: analist calitate, specialist documentatie studii, consultant sistem de calitate;

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir: https://www.ucdc.ro/

Master Managementul Afacerilor in Comert

Programul de master abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Administrarea afacerilor, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studiu de licenţă. Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul Administrarea afacerilor şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe comerţ, turism și servicii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona în specializările din domeniul menţionat anterior. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de master îşi propune formarea de competențe şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al administrării afacerilor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor.

Master Managementul Afacerilor in Turism

Programul de master Administrarea Afacerilor în comerţ, turism, servicii abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor, respectiv Administrarea afacerilor, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studiu de licenţă. Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul ECTS şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice economice, centrată pe comerţ, turism și servicii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a se perfecţiona în specializările din domeniul menţionat anterior. În condiţiile dezvoltării sectorului privat în ţara noastră, programul de master îşi propune formarea de competențe şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea instrumentarului teoretic şi practic al administrării afacerilor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor.

Marketing

Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Posibilitatea de a desfăşura activităţi conforme cu specializarea administrarea afacerilor în firme de producţie, de prestări servicii, consultanţă în afaceri, incubatoare de afaceri, centre de consultanţă şi intermediere în afaceri, centre de afaceri imobiliare, instituţii de credit şi financiar bancare, societăţi de asigurări etc. La finalizarea studiilor, absolvenții pot ocupa posturi precum: Manager în turism, Manager îmbunătățire procese, Manager inovare, Manager al sistemelor de management al calității.

Principalele discipline studiate Printre disciplinele studiate se numără: Marketingul destinațiilor turistice; Planificarea și organizarea turismului de evenimente; Managementul afacerilor; Analiză cost-beneficiu; Producţia şi comercializarea serviciilor turistice; Managementul operaţiunilor de comerţ internaţional; Marketingul târgurilor și expozițiilor; Managementul operaţiunilor de turism; Comunicare, negociere şi parteneriat în afaceri; Cercetarea pieţei interne şi internaţionale.

Aspecte privind practica profesională Transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor abordate, fundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii decizionale; Formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul administrării afacerilor; Formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-reacţionale) şi de specialitate conform programului de masterat, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional să asigure masteranzilor competenţa profesională; – formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă.

Oportunități de angajare pe piața muncii Prin parcurgerea programului de masterat, absolvenţii îşi vor putea desfăşura activitatea cadrul societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate comerţul, turismul, respectiv serviciile. Competenţe dobândite: abilitatea de a iniţia o afacere, elaborarea şi implementarea cu succes a unui plan de afaceri, capacitatea de a evalua problemele complexe legate de domeniul afacerilor în comerţ, turism, servicii, analiza independentă a unor situaţii specifice domeniului administrării afacerilor.

Master Marketing si Comunicare in Afaceri

Programul de master Marketing şi Comunicare în Afaceri se adresează:

 • absolvenţilor licențiați în domeniul fundamental Științe Economice care provin din universități acreditate;
 • absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Marketing;
 • profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate, persoane care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică;
 • persoanelor care dețin o diplomă de licență și doresc să continue studiile prin programe doctorale sau alte programe de cercetare;

Programul de studiu Marketing şi Comunicare în Afaceri pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor care presupun comunicare extra şi intraorganizaţională (Publicitate, PR, Promoţii, Vânzări, Resurse Umane, aplicaţii informatice şi interculturale).

Master Negocierea Conflictelor si Diplomatie Economica

SpecializareaEconomie şi afaceri internaţionale
Forma de învăţământ: ZI
Durata programului de studiu: 4 semestre

Lansarea programului de studii de master „Negocierea conflictelor si diplomatie economica” a fost impusa de reordonarea prioritatilor la nivelul mediului economic de afaceri internationale.Programul de Master Negocierea Conflictelor si Diplomatie Economica are misiunea de a genera si transfera cunoastere catre mediul de afaceri prin formare continua la nivel universitar în scopul insertiei profesionale a absolventilor pe piata muncii, cât si prin cercetare, dezvoltare si inovare individuala si colectiva în domeniul negocierii si diplomatiei economice. Totodata, prin initierea acestui program de master, piata muncii – în special, segmentul care vizeaza negocierea conflictelor economice si diplomatiei economice – va beneficia de specialisti înalt calificati.

Economie si Afaceri Internationale

Programul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale oferă studenţilor cadrul propice pentru dobândirea de competenţe foarte bune de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, dezvoltarea de capabilităţi de nivel înalt pentru accesarea programelor internaţionale de studii, înțelegerea fenomenelor din economia mondială, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene, compatibilitatea profesională pentru locurile de muncă din instituţii care administrează programele de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale.

Master Administrarea si Negocierea Afacerilor

Programul de master urmăreşte acumularea de noi competenţe în demararea afacerilor, gestiunea strategică, în managementul schimbării, în gestiunea proiectelor, în adaptarea structurii şi a culturii organizatorice la varianta strategică aleasă de organizaţie, negocierea in afaceri

Propunându-şi să dezvolte abilităţile antreprenoriale, programul de Master Administrarea Afacerilor favorizează identificarea şi dezvoltarea afacerilor de succes, prin analize şi studii de piaţă şi toate formele de negociere necesare pentru lansarea unei noi afaceri.

Structura cursurilor cuprinse în planul de învăţământ este astfel creată încât să stimuleze abilităţile analitice, de gândire critică şi să ofere o viziune strategică asupra mediului de afaceri.